Jäsenet


Tiedoksi jäsenille:

Korjaamo ja kokoontumistila:

K
eski-Karjalan Perinnekoneyhdistys ry on vuokrannut harrastetilaa Kiteen Kytänniemestä noin 95 m2 jäsenten käyttöön. Vuokrattu tila on tarkoitettu lähinnä pienimuotoisten koneiden ja laitteiden kunnostamiseen. Hallipaikasta peritään maksu.

Tarkemmin asiasta tietävät:

Heikki Arpinen, puh. 0400-223825 ja

Eelis Nenonen, puh. 0400-677021.


 

Keski-Karjalan Perinnekoneyhdistys ry:n hallituksen kokoonpano v. 2018

Puheenjohtaja: Heikki Arpinen, 0400-223825
Varapuheenjohtaja: Teuvo Nenonen, 0400-972789
Sihteeri: Markku Nenonen, 0400-677656
Jäsen: Eelis Nenonen
Jäsen: Pentti Pekkinen     
Varajäsen: Tarmo Helminen
Varajäsen: Matti Rouvinen

Jäsenvastaava: Heikki Arpinen, 0400-223825
Jäsenmaksut vahvistettu vuodelle 2018 aikuisjäsen 20 euroa/vuosi, perheenjäsen 10 euroa/vuosi ja yhteisöjäsen 100 euroa/vuosi.

Jäsenrekisteri: Jäsen, mikäli yhteystietosi muuttuvat ole hyvä ja ilmoita niistä jäsenvastaavalle. 

Vuoden 2018 tulevaa toimintaa:

Osallistutaan Puhoksen Perinnepäivien järjestelyihin
Perinnepäivien järjestelyistä vastaa Keski-Karjalan Perinnekoneyhdistys ry yhdessä Kitee Seura ry:n kanssa
Puhoksen Perinnenavetan kunnostus-projekti jatkuu

Osallistutaan paikkakunnan eri tapahtumiin
Pyritään järjestämään tutustumismatkoja perinnekone- ja perinnetapahtumiin tai muihin soveltuviin kohteisiin
Järjestetään perinneajoneuvoparaati soveltuvana ajankohtana
Järjestetään ruska-ajelu myöhemmin sovittavaan kohteeseen
Järjestetään syysretki sopivaan kohteeseen
Pyritään jatkamaan yhteistoimintaa muiden perinneyhdistysten kanssa
Markkinat navetalla erikseen sovittavana ajankohtana
Höyrykonetta pyritään pitämään siinä kunnossa kun se nyt on.